2006 –"שחרור "
(אבן), הר –הדר

גובה  2.5  מטר

שחרור