1906 – " שחרור " 3

ראשון  לציון
(אבן)   2.60  מ"

 

 
שחרור