1998 - "ספסל  עם  נשיקה"  
מחווה  לברנקוזי  -  באקאו  רומניה,  (אבן)

 

 
ספסל עם נשיקה