2006- "שורשים" 
(שיש  תורכי),  יבנה

גובה   3  מ"  

 

שורשים-יבנה