שער תשעים
פרויקט אמנותי - קהילתי
הפסל הינו שילוב עבודתה של האמנית עם עבודת אנשי קהילת נווה שרת. בחסות חברת מוסדות חינוך ותרבות בת"א, מתנ"ס נווה שרת ובשיתוף חברת החשמל לישראל.
במהלך הפרויקט עיצבה האמנית פסל המספר את תולדות העיר ת"א בעזרת קבוצה של אזרחי השכונה. הפעילות נמשכה מספר חודשים ולקחו בה חלק משפחות בהרכב מלא, בוגרים, וקבוצות נוער.

גובה 6.00 מ'