מגדלי הדרים
סדרת פסלים בחצר ביה"ס "הדרים" באור יהודה.
מטרת הצבת סדרת הפסלים "מגדלי הדרים" ליצור תווית זיהוי לבית הספר.
תווית זיהוי כזאת עשויה לתרום לתחושה של גאווה ולהגברת ההזדהות של התלמידים עם המוסד.
במזרח התיכון קיימת מסורת עתיקה של סימון טריטוריה באמצעות מגדלי אבנים.
מגדלי האבנים הגדולות הצבעוניות, המעוצבות כפירות הדרים ועליהם מורכבות הפרגולות הצבעוניות מהווים מוקדים ומקומות מפגש לתלמידים.

גובה 3.50 מ'