מסלולים - גלריה טריפאלקו רומא (1983 )
במשך דורות ייחסו בני האדם לאבנים הטובות כוחות על טבעיים ורוחניים ולכן השתמשו בהם כדי לפסל את אליליהם וכלי הפולחן שלהם. הם האמינו שיש בכוחן של האבנים להשפיע על גורלם. שלומית אברבוך יצרה סדרה של פסלים קטנים בעלי צורות קוטביות ושמותיהם: הרך חוקק בקשה , הכוח הסגולי, המאבק, הלידה, הארה, התוות הווויה. השמחה, הפנמה, קיום וסיבה. כל אלה יוצרים מסלולי חיים. "איל טמפו" הגדיר את התערוכה "תערוכה מכשפת".