אלומות
סדרת פסלים המוצבת בכניסה לעיירה בית דגן.
העיר שעברה גלגולים רבים נשאה תמיד את השם בית דגן. הפסל מתאר תהליך צמיחתו של צמח הדגן מן הזרע והנבט ועד לקנה הנושא גרגרי חיטה.
הדגן שהיה לסמל לתחייה והתחדשות בתרבויות רבות מהווה גם בתרבותה היהודית אחד מסמלי השפע.

האתר כולל ארבע יחידות אבן ועמודי עץ מגולפים