אילנות
בגן שלושה פסלים המוצבים בחצר בי"ס אולפנא במודיעין.
פסלי מושב המעוצבים במוטיבים מאפיינים של אילנות הפרי האופיניים לארץ ישראל: תמר, תירוש ויצהר.
השימוש במוטיבים צמחיים מאפיין את שרידי המטבעות מהתקופה החשמונאית אליה קשורה ההיסטוריה של מודיעין.


תירוש - 2.50/1.50 מ'
יצהר - 1.20/2.00 מ'
תמר - 1.50/1.50 מ'
תירוש - 2.50/1.50 מ'