הדקל- עץ החיים
הפסל ניצב בפארק הנוער במרכז העיר כרמיאל. בפארק הממוקם במורד הוואדי היורד מהתל הביזנטי ברום העיר וניצב על קו מים הטבעי.
לפסל שלושה חלקים:
א. גוש אבן מאונך הנושא את מוטיב הדקל האופייני לאמנות הביזנטית והמשמש אחד המוטיבים העיטוריים     האופיניים במזרח התיכון.
    הדקל צומח וגדל ליד מקורות המים ולכן סימל את הקשר אל החיים.
ב. ספסל אבן, הרומז לעובדה שמקור המים היה גם מקום מיפגש והתכנסות.
ג. המרכיב השלישי היא ביצת האבן המונחת לרגלי הפסל רומזת לפרי שעץ החיים מניב.

180/120 מ'
 
150/80 מ'