פקעות
הפסל 'פקעות' מוצב בכניסה לעיר יבנה שמלאה תפקיד חשוב עם חורבן הבית השני כאשר הסנהדרין עברה אליה מירושלים. ממקום זה צמחה מסורת יהודית חדשה שאינה תלויה בפולחן הפיזי על הר-הבית.
הפסל הוא מעין כותרת עמוד בית שנותקה ממקומה ועליה מוטיב הפקעות מהן מזדקרים הגבעולים הרכים היוצרים דימוי של הבטחה לצמיחה ופריחה מחדש.

3.00/70/70 מ'