מחלפות שמשון
הפסל מוצב בפארק לכיש אשדוד במרחב אשדוד בו נלחם שמשון באויביו הפלישתים.
הצורות הזורמות דמויות מחלפות שיער מבטאות את עוצמתו של הגיבור המקראי בעל הנפש הייצרית והמסוכסכת.

שיש תורכי
3.00/0.80/0.80 מ'