"אורות" הצעה לפסל בחצר בית ספר בבת-ים הנושא שם זה. בי"ס יסודי דתי ממלכתי.
הפסל עשוי מתכת צבועה ומורכב מאותיות השם 'אורות' הרעיון הוא שאותיות התורה הן הנושאות את האור.