הגל
הצעה לפסל הנצחה לספינות המעפילים שהגיעו לחוף נתניה.
הפסל הוא הפשטה של תחושת התקווה והעוצמה של ניצולי השואה בהגיעם לחוף מולדת שהיו כגל גדול שעלה מן הים אל החוף.

יציקת אלומיניום
באורך 9 מ' וגובהו 7 מ'