צרור
הפסל מוצב בעיר אשקלון. הפסל המורכב מצרור עמודים מאוגדים, המסמן את מטען הנסיון שהאדם צובר ונושא עמו.

גובה 2.00 מ'