מנחה 1
הפסל מוצב בכיכר העיריה בנס ציונה. הפסל מעוצב כביצת אבן הנתונה בכלוב דמוי מזבח, והיא מכילה בתוכה את מתת החיים.

גובה - 2.80 מ'