מנחה 3
שני פסלי המנחה מעוצבים כחבילה עטופה היטב בחבלים. הפסל הוא דימוי למתנת החיים אשר כל אדם יכול לעשות בה את רצונו. כל צופה בפסל יכול לייחס למנחה את התוכן האישי שלו.

גובה 2.80 מ'