מחזור חיים - סדרת פסלים
בית החולים הגריאטרי בפרדס חנה בנוי מבנים נמוכים המוקפים מדשאות ועצים גבוהים. המטרה היא שילוב צורני של סדרת הפסלים בנוף הנמוך, פסלי עמוד גבוהים המניפים את האלמנטים הפיסוליים מעל קו הגגות. הרעיון של סדרת הפסלים "מחזור חיים" לעורר את התחושה המנחמת של המשכיות וזרימת החיים.

המשפחה
קבוצת אלמנטים הקשורים זה בזה ומאזנים זה את זה כביטוי לחשיבותה של המשפחה האנושית במחזור החיים של כל פרט.

שילוב חומרים של עץ, פח ואבן כבלים וחבקים
גובה 7.00 מ'
 
 

הבאר
באר המים כביטוי למקור החיים ולעובדה שכל אדם צריך לעמול כדי להגיע אליו. הפסל דמוי באר אנטילה מקומית: מוט מאוזן המשמש כמנוף לשאיבה על עמוד אנכי.

שילוב חומרים עץ, ברזל, שיש וחבק ברזל.
גובה 3.00 מ'
 

צמיחה
הפסל בנוי מקשתות עץ מעוקלות הצומחות בזרימה ספירלית סביב עמוד עץ המתנשא לגובה שמונה מטר. הפסל מנסה לתת ביטוי לצמיחת אישיותו של כל אדם בחינת "כי האדם הוא עץ השדה."

עמוד עץ, כבלי מתכת, וחבקים.
גובה 8.50 מ'.
 

הגלגול
הפסל העשוי עמוד עץ נטוי ומכונף, מעין שלב מעבר מגולם לפרפר בגלגוליו כביטוי לשינויים החלים באדם במהלך חייו.

עץ וברזל כבלים.
גובה 2.50 מ'