החוגה
הפסל מוצב ברחוב חומה ומגדל בתל אביב, באזור תעשייה זעירה. לפסל שלושה חלקים: א. עמוד עץ תעשייתי. ב. שני אלמנטים דמויי מחוגות, יציקת אלומיניום. ג. דיסקית אבן אליפטית. הפסל הינו מחווה למכשיר החוגה והמעגל שהינם הבסיס לגלגל ממנו צמחה הטכנולוגיה האנושית.

גובה 6.20 מ'