סדרת פסלי עמוד
במהלך שנות התשעים נוצר קשר בין האמנית לבין חברת החשמל לישראל.
החברה הועידה שטח עבודה לאמנים בתחנת הכוח רידינג ג'. במשך עשר השנים הבאות הלך הקשר והתהדק עם האמנית והיא החלה לשלב בעבודותיה חומרי תעשייה אשר היו מצויים סביבה, עמודים, כבלים, חבקים. היא השתמשה בעמודי העץ התעשיתיים כדי להניף ולמקם את האלמנטים הפיסוליים בחלל, משוחררים כביכול מכוח הכבידה. במשך שנים מספר עסקה בנושא 'איזונים', וערכה תערוכות בנושא, וכן יצרה סדרות של פסלי עמוד המוצבים במקומות שונים בארץ.

הניתור
מחזור חיים - גן פסלים
מנוף במשקל נוצה
נתניה
החוגה