פסלי אבן - לפי מוטיבים ארצישראליים
הדקל - עץ החיים
אילנות
מחלפות שמשון
פקעות
אלומות
עשתורת
   
   
עשתורת