פסלים בעלי מוטיבים אישיים

שחרור 1
צרור
מחווה למיכאלאנג'לו
מנחה 3
מנחה 2
מנחה 1
     
נחשים לחופש נולד  
 
 2 שחרור שחרור 3 שורשים יבנה 
     
ספסל עם נשיקה